Klíče od srubu

Nebylo by vhodné, aby místnost Srub v horách byla zakládána a spravována kýmkoliv. Nejde o nějaký kastovní systém, ale o to, aby byla udržena atmosféra typická pro srub, což nemusí být vždy jednoduché. Následuje neuspořádaný seznam hledisek, podle kterých je posuzováno, zda někomu budou svěřeny klíče od srubu.
  1. Rychlé ovládání řádkových příkazů (/dlg /undlg /lock /master /cls) je důležité pro technické zvládnutí správcování. Srub je po svém vytvoření zamčen, automaticky mohou být delegováni očekávaní domácí a hosté, klepající by měli být delegováni ke vstupu co nejdříve. Když potom někdo odejde a neočekává se, že se ještě vrátí, je dobře zrušit jeho delegaci (důvod viz 5. bod).
  2. Správce musí prosazovat uplatňování zásad ve srubu, což není vždy populární. Poznáte to až budete muset sice taktně, ale přece, požádat někoho, koho si vážíte, aby se buď odhlásil z jiných místností, nebo opustil srub. Když však jednomu bude porušování těchto zásad tolerováno, budou to ostatní nést s nelibostí, nebo se těmito zásadami sami přestanou řídit. Takže je nutný takt ruku v ruce s pevností.
  3. Duševní přítomnost je dalším požadavkem. Je pravda, že zvláště v dopoledních hodinách se většina z nás připojuje z práce či ze školy a tak může i pozornost správce být náhle zaměstnána neodkladnou záležitostí. Klíče ale nemohou být svěřeny někomu, kdo často jen "tečkuje", tj. udržuje svou existenci na chatu tečkami, smajlíky, nápisy "wrk" atd.
  4. Nedá se nic dělat, mlčeti je sice zlato, ale správce musí být osoba silně komunikativní. Otázka "tak o čem si budeme povídat" ho sice může napadnout, neměl by jí ale nikdy vyslovit, protože má vždy si o čem povídat. Správce nemusí mít na všechno vždy odpověď, ani to nemusí být ten, kdo povídá nejvíc. Jen by se měl starat, aby řeč nestála a aby se hovořilo, nikoliv kecalo.
  5. Je sice uvedena jako poslední, ale je to vlastnost, jíž by měl správce oplývat především - důvěryhodnost. Je to snad jen těmi dřevěnými stěnami, že se tu tolik lidí svěřovalo se svým trápením? Že bude správce oplývat uměním naslouchat, to je samozřejmé. Vyzrazením důvěrných informací by však pošpinil jméno srubu. Je vhodné, začne-li se někdo svěřovat, zrušit delegaci lidem, kteří již odešli (/list /undlg). Je též dobré změnit popis místnosti např. na "Prosím nerušit!". Po ukončení důvěrného rozhovoru by měl být text smazán (/cls) aby nebyla svěřující se osoba uvedena do rozpaků příchodem jiných hostí.
Snad jsem těmito požadavky případné zájemce o klíče od srubu neodradil. Kvalifikovaný správce je pro srub velmi žádoucí osobou. Přál bych si, aby bylo správců časem více a srub tak mohl být častěji otevřen. Proto děkuji za každou nabídnutou pomocnou ruku.

Ten_s_kytarou.