LooperinkaSnění

Zlatavý den ukládá se k spánku,
vše živé hlas v podvečerním tichu tají.
Lístky si češe stromek na hebounkém vánku,
cvrčci v trávě symfonii něžnou hrají.

Vše, co zářilo, tmavne, šediví,
pocit opuštěného stromu v poli,
nechť se tomu nikdo nediví,
vše mlží se a na rtech příchuť soli.

Když smutek vlády nabývá a srdce pláče.
Čas ten neúprosný vládce všeho bytí,
když přestáváš žít, skrýváš se,co raněné ptáče.
Čas jenž nelituje tváře dívek, něhy kvítí,
milosrdně polaská, radost v dálce rozsvítí.

Objevíš se Ty, můj sen.
Já budu čerpat krásu jež z Tvé duše vyvěrá,
jako srnka, co vodu pije ze břehu jezera.
Slova Tvá uplynou jak voda.
I když budeš pryč!
Bez srdce se žíti nedá!
Od mého zůstane Ti klíč.