Stoupám na vysokou horu a cesty jsou bláto, sníh a tisíce potůčků.

Pospíchám, ale nemám už sílu běžet do vrchu.

Pospíchám, abych tam byl dříve než se ztratí slunce.

Na krku se mi houpe dalekohled, u pasu deka a v brašničce na pásku rum.

Sucho v hrdle svlažuji studenou vodou z horského pramene.

Nade mnou se tyčí skála, pod ní je moře kamenné.

Ale nebudu tu přece veršovat, daleko je ještě do cíle.

 

Opírám se o tenký zkroucený strom. Jiné tady skoro ani nejsou.

Všude jsou jen zkroucené a polámané stromy s pahýly místo větví.

Více je těch, které tu leží poházené na prudkém srázu,

než těch, které se snaží odolávat drsnému podnebí.

Nesmím dlouho stát. Při stoupání je člověku horko, ale jak zastaví,

během pár vteřin se mu vítr dostane až do morku kostí.

A vrchol je stále ještě vysoko.

 

Najednou je člověk nahoře a těší se tím pohledem.

Nikde nic, co by překáželo ve výhledu.

Směrem na jih je rovinatá krajina, jen tu a tam nějaký kopec či kopeček

a mezi nimi města a vesnice jako na dlani.

Pole a louky jsou holé, nikde už ani stopa po sněhu.

Zato na západě a na severu!

Hora vedle hory a na nich se střídají husté jehličnaté lesy

se sněhem pokrytými pasekami.

 

Sedím na skále a dýmka, kterou držím v dlaních, jen chabě zahřívá zkřehlé ruce.

Obláčky kouře mi bere vítr od úst a v mžiku po nich nezůstává ani stopa.

Pozoruji trať, která vede od severu k jihu, jak se kroutí jako had,

když se musí vyhýbat všem kopcům.

A nejvíce tomu mému, takřka celý ho musí omotávat.

 

Jsem tu sám. Tak dlouho jsem to plánoval, těšil se,

že jednou někdo přijede a já mu to všechno ukážu, podělím se s ním o ty krásy.

Ale už jsem nemohl déle čekat. Cítím jak stárnu.

Dostal jsem strach, že bych už později neměl sílu sem vylézt.

Ale kdo ví, třeba se sem jednou vypravíme spolu, ty a já.

 

Jsem zabalený v dece, ta však je jen chabou obranou proti tomu silnému větru.

Občas vyjde i sluníčko a je to velmi příjemné.

Když se však ztratí zase za mrakem, zastudí to po celém těle.

A dýmka už také dohořela. Co se dá dělat, nic netrvá věčně.

A den rozhodně ne! Měl bych jít, dokud je vidět na cestu.