Vítejte srdečně v tomto skromném horském příbytku. Je mi ctí, že jste vážili takovou cestu a jen doufám, že tu nejste omylem. Již mnoho lidí sem zbloudilo hledajíc pokec, flirt, či obdobnou formu zábavy. Nezbylo než vysvětlit jim, kudy vede cesta do údolí, kde nalézti mohou to, co hledají. V horském srubu místo prázdných slov vítána je řeč o umění, filozofii, přírodě a o věcech, jež k životu člověka patří - o lásce, přátelství, splněných i nesplněných snech.

Všichni drazí stálí hosté Srubu v horách jsou vám vděčni, že dodržujete zdejší zvyklosti:

  1. Ve srubu se nešeptá, není-li to nutné pro sdělení nějaké důvěrné věci. Uznejte, že ani v reálném životě není příliš zdvořilé přijít k někomu na návštěvu a tam si v přítomnosti ostatních s někým šuškat.

  2. Do srubu přicházejí jen celí lidé, s nerozdělenou myslí, to znamená, že zde nejsou vítáni lidé, kteří se zároveň nacházejí v jiných místnostech. Uznejte, že ani v reálném životě není příliš zdvořilé přijít k někomu na návštěvu a polovinu této doby věnovat telefonickým rozhovorům s jinými lidmi. Vyřiďte si raději záležitosti v jiných místnostech a pak se stavte na pár minut a buďte tu jen pro nás.

  3. Ve srubu se neužívá vulgarismů. Berte prosím ohled na ty, jimž peprná mluva nepůsobí takové potěšení jako Vám.

  4. Srub v horách je takřka stále uzamčenou místností. Není to proto, že by měl sloužit jen k důvěrnému hovoru dvou osob, ale proto, aby rozhovory zde vedené nebyly rušeny jen příchody a odchody osob, kteří o pobyt v našem srubu vlastně nestojí. Tomu, kdo klepe, však bývá většinou otevřeno, pokud ovšem jeho příchod nenaruší probíhající diskusi nebo důvěrný rozhovor. Proto doporučuji sledovat popis místnosti a využívat výhod telefonické domluvy Vaší návštěvy (/msg).

  5. Srub v horách není pouze pro uzavřenou společnost, jak by se snad mohlo zdát. Víte-li o někom, kdo by se u nás a s námi cítil dobře, budeme rádi, když ho pozvete.