Martin Koňařík
STEP BY STEP

Ptám se jí zda přijede
a ona, že teď ještě ne,
prý hezky všechno postupně,
step by step!

Řekni to raněnému: step by step!
Řekni to churavému: step by step!
Řekni to hladovému: step by step!
Ne! Ti všichni potřebují pomoc hned!
Ne až za chvíli, ne až za měsíc,
Ne hezky postupně, step by step!

Začínáš mi teď,
prosím, rozumět,
když poznáváš mě postupně,
step by step?