Řekli o lásce ...

vine.gif

wildrose Láska je tvoření, den ze dne,
každou hodinu musíme o ni usilovat.
Neboť pak jedině žije.
Neexistuje, čím bychom si ji zasloužili jednou provždy.


Bedřich VáclavekPravá láska je stav, bsusan
ve kterém člověk cítí osudovou potřebu
být neustále s milovanou bytostí.


Karel Čapekcamellia Nenajde se země, kde by láska
nedělala z milenců básníky.


VoltaireSamota lásku spíše rozněcuje než tlumí. carnation

Alain René Lesageclover Je jisté, že povaha lásky a povaha
přátelství jsou zcela odlišné:
přátelství ještě nikoho nikdy
nepřivedlo do blázince.


Charles de MontesquieuNikdy není láska silnější, columbine
než když cítí, že se pouští do něčeho,
co jí přinese utrpení.


Romain Rollanddogwood Dobré je panování lásky,
neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých.
Nedobré je panování lásky,
neboť čím větší věrností jí je oddán její věrný,
tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.


Dante AlighieriKe zrození lásky stačí docela malá naděje. goldenrod
Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout
a láska je přesto stejně na světě.


Stendhalgrape Láska jakýmsi kouzlem nahrazuje dlouholeté vzpomínky.
Všechny ostatní vzněty potřebují nějakou minulost,
láska však, jako by čarovala, sama vytváří minulost,
kterou nás obklopuje. Před několika málo dny jí nebylo,
brzy jí nebude, dokud však trvá, rozlévá svou záři
na dobu, která jí předcházela, stejně jako na dobu,
která má přijít po ní.


Benjamin ConstantLáska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně také umírá. hawthorn

George Gordon Byronhibis Bát se lásky znamená bát se života
a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.


Bertrand RusselCo všechno se nazývá láskou! cherokee
A bývají to mýdlové bubliny,
které se nejlehčím závanem rozpadají v nic.
Ovšem cit pravé lásky, to je něco jiného.
Jako jasná jantarová kapka nevysychá a nevyprahne.


Božena Němcováindian Věci lásky se vyhraňují a tříbí náramně rychle.
Ani se nenadějete, ani nevzdychnete,
ani jedna myšlenka na polibky neproletí vaší hlavou,
a přece jste chyceni.


Vladislav VančuraKdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí. iris

Božena Němcoválilac Milostný poměr může být jen společným dílem obou.
Selže-li jeden, musí druhý nastavit svou sílu.
Snad celé umění lásky vedle techniky vězí v tom,
abychom nikdy nenechávali bez laskavého slova nebo
pohlazení jeden druhého osamělého s černými myšlenkami.


Stanislav Kostka NeumannNejopravdovější, nejživelnější lásky jsou ty nejnáhlejší. magnolia

André Mauroismayflower Hezká dívka si krutě zahrává s láskou.
Zdá se jí zcela přirozené, že ji milují, a myslí,
že má povinnosti jen k tomu, koho ona miluje;
ochotně by věřila, že člověk, který ji miluje,
je už tak dost šťastný.
Na její omluvu musíme uznat, že ani zdaleka netuší,
co to je láska, třebaže na ni myslí celý den.


Romain RollandKašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. mistle

Benjamin Franklinmockorange Trpí-li se ve dvou a nemohou-li si ti dva navzájem pomoci,
jitří se jejich bolest až osudně: vždycky to končí tím,
že jeden druhému přičítá za vinu, že trpí.


Romain RollandDva milostné dopisy píšeme nejtíže: první a poslední. mtlaurel

Francesco Petrarcanyrose Láska k ženě je pro muže vždy plodná, byť byla jakákoli,
i když mu dává jen utrpení - i v tom je vždy mnoho cenného.
Jestliže pro duši nemocného je silným jedem, pro zdravého
je láska to, co oheň pro železo, které chce být ocelí.


Maxim GorkijDobrodiním lásky není jen to, že nám dává víru druhého, pasque
ale to, že nám vrací víru v sebe.


Romain Rollandpasque Těla se v lidech milují častěji než duše.
Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen,
možná že vůbec nepoznal lásku.


Josef ČapekJak málo miluje ten, kdo dovede říci, poppy
jakými slovy mu milenka vyznala svou lásku!


Alfred de Mussetpinecone Láska je zbavena nejmocnějšího půvabu svého, opouští-li ji cudnost.
Aby se pochopila celá cena její, musí si v ní libovat srdce
a povznášet nás tím, že povznáší předmět milovaný.
Odstraňte ideál dokonalosti a odstraňte nadšení.
Odstraňte úctu a láska není pak ničím.


Jean-Jacques RousseauKdyž si poetizujeme lásku, v těch, které milujeme, saguaro
předpokládáme často hodnoty, jež nemají, a v tom
je pramen neustálých omylů a neustálých útrap.
Ale ať je tomu raději tak, totiž raději ať trpíme,
než abychom se spokojovali s tím, že žena je žena a muž je muž.


Anton Pavlovič Čechovsego Když milujeme, není nic lepšího dávat, než pořád dávat,
život, myšlenky, tělo, všechno co člověk má:
a cítit, že dávám, a všechno vsadit na to,
abych mohl dávat stále víc.


Guy de MaupassantLépe být smutný s láskou než veselý bez ní. slipper

Johann Wolfgang Goethesunflower Není láska daleko spíše produktem toho, kdo miluje, než toho,
koho miluje? Miluje zajisté jen ten, kdo milovat potřebuje.
Kdo nemá potřebu lásky, na toho může žena namířit všechny
romantické zbraně lásky, a přece v něm lásku nevzbudí, není-li
to slaboch, jenž kam vítr, tam plášť. A naopak zase ten, kdo má
potřebu lásky, vzbudí ji v sobě, i kdyby se mu k tomu nedostalo
žádného takového popudu. Skutečná láska vyvěrá tudíž především
z potřeby vlastní duše a je dílem vlastního, milujícího subjektu.
Nikoliv milovaná žena nebo milovaný muž, nýbrž milující muž nebo
milující žena jsou tvůrci lásky.


Zdeněk NejedlýKdyž milujeme, přichází potřeba svěřit se, něžné chvíle, violet
kdy máme chuť hovořit nebo psát, a tak mluvíme, píšeme.


Guy de Maupassantapple K čemu jsou krásné věci,
nemůžeme-li je vidět milovanýma očima?
Co dělat s krásou, ba i s radostí,
neokoušíme-li je v srdci druhého?


Romain RollandLáska by měla být něčím víc forget.gif
než krutým válčením mezi milenci.
Mělo by být možné doznat, že miluji,
a přesto být milován.


André Mauroisyucca.gif Obírá-li se naše fantazie nepřítomným
předmětem lásky, maluje si jej nejenom
v nejkrásnějším světle, ale i v onom,
v němž jej nejvíc toužíme vidět.


Walter ScottNikoho nemilovat je větší nyrose.gif
neštěstí, než nebýt nikým milován.


Francois de la Rochefoncauld