Vítězslav Nezval
MEDARDOVY DEŠTĚ

Nebesa pláčou drobné kapky deště
Odcházíš? Kam?
Ach zůstaň chvíli neodcházej ještě
Nebesa pláčou drobné kapky deště
Já zůstávám

Nebesa pláčou drobné kapky vonné
z lip do hlohů
Ach přestaň ve svém nářku aristone
Nebesa pláčou drobné kapky vonné
Já nemohu

Nebesa pláčou do šátečku země
Medardův pláč
Ne neodcházej vrať se vrať se ke mně
Nebesa pláčou do šátečku země
Ty také plač