Jaroslav Vrchlický
PÍSEŇ

Letí moje píseň,
letí jako šíp,
kdyby s tebou byla,
bylo by jí líp.

Letí moje píseň,
větrem hnaný květ,
kdyby s tebou byla,
nechtěla by zpět.

Letí moje píseň,
mroucí vzduchem hlas,
kdyby s tebou byla,
jásala by zas!

Letí moje píseň,
nuže, tak ji vem,
nejsladším ji vítej
lásky úsměvem!

(Svlačce na úhoru, 1906)