Jan Pilař
ČESÁNÍ PLODŮ

Oslovuji jablko na stromě
i to co leží na talíři
oslovuji zuby jež vědomě
ke hvězdě z jader míří

Oslovuji vás co jste se
poznali a uhranutě
bloudíte nyní po lese
a hledáte cestu k sobě

Opět se naplnil
úděl lidí
svou bliznu našel pyl
dotknutá pleť se stydí

Otevírají se ústa žíznivá
a naplňuje jícen
každou láskou nás ubývá
tetřívek v nás je chycen

Toká a opakuje se
po kolikáté už
drama v němž ženu unese
na lůžko muž

I když se cynicky vysmívá
slast ho zkrotí
každou láskou nás přibývá
jak v partituře noty

Někdy se některá nota
rozhodne na vandr jít
jak hedvábný bourec motám
stříbrnou nit

Mnoho slov, dosti
obviní tě
pro cizí obrostlé kosti
opustil dítě

A ono se ptá kde je
ten dvouslabičný tvor
pláče a zas se směje
utíká za obzor

Jdu po chodníku v davu
pátrám kdo šťastný je
někdo tu krásnou hlavu
svou láskou zabije

V černé kronice nonparejem
se potom napíše
zas jedno malé dítě
ztratilo rodiče

Oslovuji tě stálá
podlosti byť se ukrýváš
každou zradou v nás něco
navždycky ubývá

Oslovuji tě pravdo pravdoucí
říkám co řici jsem nucen
byl čas kdy chtěli přitlouci
na kříž tvé rozpjaté ruce

Proč s námi déle nebýváš
a za jiným stolem sedáš
každou lží z nás něco ubývá
a tma se kolem zvedá

Oslovuji tě mládí
zelený přílive
rychlými kroky pádíš
postůj a zazpívej

Na bílé vysoké máji
co k nebi míří až
se pentle třepotají
a s nimi domov náš