Jan Pilař
UŠETŘTE MĚ SAMOTY

Potřebuji
i vaše mlčení
i váš bolestný
nesouhlas
stačí mi
když vím
že jste
známí i neznámí
v odlišných krajinách
a já se s vámi
mohu
kdykoli setkat
na křižovatce
protnout se
a zase odejít.