Jan Skácel
KDO NÁS NAPOMENE

Jednou nám popel poví,
na jaké dveře tlukou
s tak tvrdošíjnou mukou
na světě lidská srdce.

A snad nám láska řekne,
proč srdce nepřestane
a proč stále, stále
na velké dveře tluče.

Ale kdo řekne
(mé nedůvěře)
kam vedou ty dveře
a co je za nimi skryto.

A kdo nás napomene,
aby to nebolelo,
a přece přísné bylo,
NADARMO SE PTÁTE.

A kdo nás napomene.