Jan Skácel
ODVAHA K TOMU

Lhal jsem a říkal, že tam mrtvý není.
Tak pozdě v noci - nebude nikdo na ty housle hrát.

A byl jsem zděšený a prázdný
jak v zimě sad.

A byl tam. Docela tam byl.
Tím rovným dílem ticha jsme to znali.
Dovedli v stráni ukřižovat les -
a vodu ukamenovali.