Jiří Wolker
BÁSNÍKU, ODEJDI!

Básníku, odejdi!
Zahoď vše - jen s rýčem se vrať
a přeryj ten lán od hřbitova k obzoru!
Zvečera nasej tu lásku a pokoru,
aby se urodilo ráno zlaté a zářící,
jemuž by scházeli básníci,
protože všichni lidé
by dovedli plakat a zpívat.