Řeka Bohů

Příběh začal ve 12. roce vlády faraona Mamose VIII.

Osoby:
Taito - 30 let, vypravěč příběhu, nejdříve Intefův sluha, vychovatel a strážce Lostris
Lostris - 14 let, dcera velkovezíra Intefa, později manželka faraona Mamose VIII., zemřela na rakovinu dělohy
Tanus (Akh-Horus) - syn Pianskiho, pána Harabu, vlastní otec prince Memona a princezen Tehuti a Bekaty, zabit Arkonnem v Adbar Segedu
faraon Mamos VIII. - zabit Hyksóským králem Salitisem
Kratas - Tanův velící důstojník
Remrem - Tanův důstojník
Astes - Tanův důstojník
Intef - 40 let, Taitův pán, velkovezír horního Egypta, strážce královských hrobů, otec Menseta, Sobela a Lostris
Rasfer - velitel Intefovy palácové stráže, státní popravčí, popraven na příkaz Mamose VIII.
Tiamatus - obchodník ze Safagy
Hui - kdysi Bastiho ťuhýk, později Tanův velitel oddílu galér
princ Memon XIV - syn Lostris a Tanuse, nevlastní syn Mamose VIII.
Arkoun Gannouchi Maryam Negusa Naghast - vládce etiopského státu Aksum - zabit Tanem v Adbar Segedu
Masara - dcera Prestera Beni-Jona

Místa:
provincie Velké Théby
Nekropole
ostrov Elefantina
Safaga
Abnub - střet faraonovy armády s Hyksósem
soutok řek v Qebui
etiopská pevnost Adbar Seged

Data:
(s.404) princi Memonovi bylo 5 a jeho matce 21 let, když Hyksós dobyl deltu Nilu
(s.534) obelisk nad vodopády dokončen v 1. roce vlády Lostris, 9 století od postavení velké Cheopsovy pyramidy
(s.600) princ oslavil 14. narozeniny

Citace:
"Ten kdo nezná soucit s lovenou zvěří, nemůže být opravdovým lovcem." (s.553)


zpět