Řeka Bohů III - Čaroděj

Dobrodružství boje pravého faraona Nefera Setiho se samozvanými faraony.

Osoby:
Taita - starý kouzelník, ochránce faraona Nefera
princ Nefer Memmon = faraon Nefer Seti
- syn faraona Tamose
faraon Tamos - otec Nefera, zabit lordem Najou
lord Naja = faraon Kaifan - Tamosův velitel armády, samozvaný regent egypta
Meren - vnuk generála Kratase, Neferův přítel
generál Kratas - zabit lordem Najou
Apepi - hyksóský král, faraon dolního egypta, zavražděn Trokem
Mintaka - Apepiho dcera, snoubenka Nefera, manželka Troka, nakonec manželka Nefera
Trok Uruk - Najův bratranec, po zavraždění Apepiho se stal spolu s Najou faraonem
Heseret - Neferova mladší sestra, manželka lorda Naji
Merykara - nejmladší Neferova sestra, Merenova snoubenka
Sargon - babylónský král, zabit Trokem
Ishtar z Médie - kouzelník ve službách Troka, zabit Taitou

Místa:
Théby
Avaris
Gallala
Babylon


zpět