Tvrdší než diamant

Druhý z tetralogie ságy rodu Ballantyneů, těžba diamantů, válka bílých proti matabelcům v Rhodesii; kniha končí rokem 1896 - začátkem plnění proroctví o kobylkách

Osoby:
Cecil John Rhodes - šéf Diggers' Commitee
major Morris Zouga Ballantyne, "Bakela"
- bratr Robyn, otec Ralpha a Jordana
Aletta
- dcera kapského kupce Cartwrighta, manželka Zougy
dr. Robyn Codringtonová, roz. Ballantyneová, "Nomusa" - Moffatova vnučka, sestra Zougy, misionářka a lékařka,
Ralph Ballantyne, "Henshaw" - starší syn Zougy a Aletty
Jordan Ballantyne - mladší syn Zougy a Aletty
gen. Mungo St. John
dr. Jameson - vedl útok proti Matabelcům
Neville Pickering
- majitel čtyř diamantových claimů, přítel Cecila Rhodese
reverend Clinton Codrington
- manžel Robyn, otec čtyř dcer
Cathy - dcera Clintona a Robyn, provdala se za Ralpha B.
Salina
- nejstarší dcera Clintona a Robyn, oběsila se v kostele misijní stanice Khami v GuBulawayo
Louisa St. Johnová - provdala se za Zougu B.
Jonathan - syn Ralpha a Cathy

Isazi - Ralphův zulský vozataj
Jan Cheroot - Zougův hotentotský sluha
Bazo - matabelský velitel, syn Gandanga, synovec krále Lobenguly, vnuk krále Mzilikaziho
Kamuza - Bazův bratr
Juba "Holubička" - matabelka, manželka Gandanga, Bazova matka
Gandang - syn matabelského krále Mzilikaziho, Bazův otec, matabelský velitel
Lobengula
- následník krále Mzilikaziho
Tanase - bývalá Umlimo (prorokyně), Bazova snoubenka, později manželka
Tungato Zebive - syn Baza a Tanase

Místa:
Colesberg Kopje (u řeky Vaal)
Kimberley (dříve New Rush)
GuBulawayo (dříve Thabas Indunas)
Zimbabwe - pohřební místo bájných králů
Rhodesie (území Mašonů) - Fort Salisbury, Fort Victoria
řeka Shangani

Historická data:
s.15 - zmínka o De Beerovi
s.465 - 20.9.1890 Ralph píše své ženě Cathy z Fort Salisbury
s.517 - 10.11.1893 Rhodes telegrafuje do GuBulawaya příkaz zajmout Lobengulu


zpět