Historie

V roce 1994 jsem nastoupil jako učitel odborných předmětů na tehdejší českolipské železniční učiliště, jehož ředitelem byl pan Jaroslav Toman.  Ačkoliv jsem měl učit převážně výpočetní techniku, byl v celém pavilonu jediný počítač, jakási zastaralá 386ka. To se ale mělo brzo změnit, zhruba v polovině školního roku instalovala firma Datron v malinkaté učebně síť s patnácti 486kami a jedním síťovým serverem. Důležitým mezníkem v historii Computer Clubu byla návštěva mého bývalého spolužáka Ondry Valenty, neboť ten nám ukázal, jak se v takové síti dá spustit a hrát moje první síťová hra - DOOM. Tak se stalo, že se pár nadšených studentů začalo v odpoledních hodinách občasně scházet a vznikl tak nejdříve zájmový kroužek výpočetní techniky. Za odpoledne strávené na počítači přispívali návštěvníci do společné kasičky desetikorunou a z vybraných prostředků jsme dokupovali například zvukové karty, joystiky či hry.

Dalším důležitým mezníkem byla instalace telefonní ústředny a zakoupení modemu. Po několika návštěvách tzv. BBSek mi bylo dopřáno nahlédnout do světa internetu a za nějaký čas se mi podařilo získat schválení vedení školy a přivést internet i do počítačů studentů. Připojení k internetu však nebylo lacinou záležitostí a tak jsem se snažil, aby se zvětšil počet návštěvníků kroužku i o děti a mladé lidi, kteří nebyli žáky školy. Aby toto uskupení  mělo nějakou právní formu, byl založen Computer Club coby středisko VHČ, neboli vedlejší hospodářské činnosti školy.

Až do poloviny roku 1998 se Computer Club scházel v jediné malé učebně počítačů v "papírovém" paviloně školy v Tovární ulici. Některé počítače byly pozvolna upgradovány a obměňovány, částečně z vybraných finančních prostředků. Vlivem sloučení tří českolipských středních škol bylo rozhodnuto, že se centrum výuky výpočetní techniky přesune do velké školy u hotelu Lípa. V Tovární ulici ale měla zůstat tato jedna učebna, kterou převzal kolega Luděk Šťastný. Na fotografii jsou již nové stoly, kterými byla učebna vybavena jen několik měsíců před naším přesunem do nových prostor. 


zpět:

pokračovat: