Management

Computer Club jsem vedl zpočátku sám, ale zvláště po přestěhování do větších prostor školy Lípa a rozšíření otevíracích hodin bylo nutné se o část hodin dozoru nad chodem klubu podělit s jinými. Zaměstnancem Computer Clubu se na plný úvazek stal Petr Jandl, který v klubu "vyrostl" (na fotografii radostně drží čerstvé maturitní vysvědčení) a Luděk Šťastný junior, jehož táta převzal učebnu v Tovární ulici. Na dohodu o pracovní činnosti vedli občasně Computer Club Leoš Schmid a Míša Kouklíková. Dlužno dodat, že stálí zaměstnanci Computer Clubu zastřešovali i správu sítě.

Petr Jandl Leoš Schmid
David Svoboda
Míša Kouklíková

V žádném klubu nesmí chybět ostří hoši, kteří dokáží v případě nutnosti zjednat pořádek. Na fotografii jsou Pepa Rudy Kovanda (zvaný též Kessidy) a Petr Smaily Oliva.


zpět:

pokračovat: