Jan Skácel

Píseň o nejbližší vině
Návrat
Andělé
Přísloví
Odvaha k tomu
Verše
Smuténka
Jiná smuténka
Přípitek
Vteřina v lednu
Chvíle
Dávno
Příliš čistý sníh
Kdo nás napomene
Co je k ponechání
Otázky
Jiná báseň o srdci


Back to Poetry Page